Giấy goi chống thấm dùng để gói thực phẩm sống như: thịt, rau củ quả…

Showing all 1 result